Seniorernas höstmöte 1 november

DAGORDNING VID HÖSTMÖTET 2017-11-01, kl. 14.00 i klubbhuset

Inledning/mötets öppnande        Lennart Håkanson
Val av mötesordförande   Höstmötet
Val av mötessekreterare    Höstmötet
Val av justeringsman/kvinna   Höstmötet
Dagordning    Höstmötet


Information    
  1 Klubben Philip Cooper
  2 Kansliet  Randi S. Nilsson
  3 Banan, fastigheter och maskiner Patrik Svensson
  4 Resekommittén  Lars Sundberg


Fikapaus

    
Ekonomi 2017       Lars Sundberg
Revisionsberättelse    Revisorerna
Fråga om ansvarsfrihet   Höstmötet 
Verksamhetsplan 2018, styrelsens förslag   Höstmötet
Seniorpokalen 2017, information   Valdemar Johansson
Seniorpokalen 2018   Höstmötet
Matchspelet 2018   Höstmötet 
Seriespelet 2018, omedelbart beslut   Tävlingskommittén
Utbyten med Hook, Tranås och Mjölby   Tävlingskommittén
Hösttouren 2017-2018   Ingvar Siverth
     
Val    
Förtroendevalda 2017:    
Styrelse Lennart Håkanson, ordförande  
  Valdemar Johansson, ledamot/vice ordförande, t.o.m.2017
  Per-Olov Olsson, sekreterare, t.o.m. 2017
  Lars Sundberg, ledamot och kassör    
  Britt-Marie Allard, ledamot      
  Ingvar Siverth, suppleant      
  Lars Westin, suppleant      
     
Adjungerade ledamöter Lars-Olof Pettersson webbmaster
Revisorer Micael Berntson förtroendevald
  Staffan Hermansson förtroendevald   
Tävlingskommittén, valda av styrelsen Valdemar Johansson ordförande 
  B-M Allard ledamot
  Göran Lago ledamot
Resekommittén, valda av styrelsen  Lars Sundberg ordförande
  Lars-Åke Forssmed ledamot
GRIS, valda av styrelsen Håkan Östblom kontaktperson
  Lennart Håkanson kontaktperson
Lagledare GRIS, valda av styrelsen Ingvar Siverth ranchen   
  Per-Olov Olsson bunkrarna
  Lennart Håkanson övrigt
Valberedningen Lars-Erik Wiik sammankallande
  Pelle Nyqvist ledamot

            
               

Vårmöte med seniorerna 15 mars 2017

Upptaktsmöte i Seniorkommittén Gränna GK inför säsongen 2017 i klubblokalen, onsdagen den 15 mars 2017, kl. 14.00
(styrelsen samlas kl. 13.30)

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av två justerare, tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhetsberättelse - Per-Olov
6. Styrelsens förslag: 1. Matchspelet Göran Lago - styrelsen föreslår att matchspelet 2017 skall spelas med 25% reducerat handicap

7. Information ! Klubben - Philip
                     ! Golfchef/PRO - Philip
                     ! Restaurangen - Jim
                     ! Banan, städdag, öppning - Patrik
                     ! Fastigheter - Patrik
                     ! Kansliet - Randi
                     ! Vinterns aktiviteter S-O och  -Jan

PAUS/Kaffe

8. Information om Verksamheten 2017
                     • Seniorpokalen Lars-Olof - vinnare av enskild tävling är klar för finalspel om hen har spelat seniorpokalen minst fyra gånger.
                     • Nyhet 2017, Seniorernas Vårcup Tävlingskommittén
                     • Kanonstart eller inte 2017 - framgår alltid när man går in på respektive tävling i GIT
                     • Lagtävling varje tisdag Tävlingskommittén
                     • Nyhet 2017, Eclectic Valdemar - genomförs första gången 2017, kostnad 50 kr
                     • Seriespelet 2017 Valdemar - herrarna har anmält ett lag H60, två lag H70 och ett lag H80
                     • Utbyte med Mjölby GK, Hook och Tranås Tävlingskommittén
                     • Seriespelet D50, D60, H50, H60, H70 och H 80 Valdemar
                     • Gamla Grabbar Lennart,Valdemar - fr.o.m. 2017 enbart anmälan via GIT - GGK lägger förslag till ny indelning 2018
                     • KM 2016 Philip - spel lördag och söndag i H70
                     • Golfköpings vårtour Ingvar - nytt fr.o.m. 2017, start i Gränna den 9 maj
                     • Golfköpings hösttour Ingvar - spelschema kommer senare
                     • Finansiering, avgifter, subv. Styrelsen
                     • Valfri tee Britt-Marie - orange tee giltig i alla tävlingar, lokal sloop
9. Styrelsens förslag till budget, inkluderande Lars - ing. saldo 2017 - priserna reduceras till 40% av insatsen 2017

10. GRIS 2017 1. Ranchen Ingvar
                      2. Bunkrarna Per-Olov
                      3. Greenvälten Lennart
                      4. Trimmer Anders
                      5. Övrigt Lennart/Patrik
11. Golfresor 2016 Lars/Lassas
1. Åsundsholm
2. Hemliga resan
3. Övrigt
12. Hemsidan Lars-Olof
13. Övriga frågor Alla
14. Avslutning Lennart

Matchspel mot Mjölby

Den 30 juni spelades match mellan seniorer från Mjölby och Gränna.
Gränna vann med 12-10. Resultat finnspdf här.

 

Matchspel mot Hook

Den 17 juni tävlade 20 seniorer i matchspel mot Hook GK.
pdfResultat.

Vinteraktiviteter

Nu är vinteraktiviteterna igång!

Tisdagar   15.00   Bowlingträning
Torsdagar 09.30   Bangolf   
Torsdagar 15.00  Bowling med HCP

Välkomna.

vinter

Höstmöte

micael lars seniorpokalen

Vid höstmötet uppmärksammades ovanstående seniorer.
Micael Berntson segrade i Seniorpokalen 2014 och Matchspelet 2014.
Lars Sundberg segrade i matchspelet Lucky Loser 2014.

 

 

 

 

Ryder cup dag 2

 

 

Idag spelade Kaxholmen jämnt mot Världen, 4,5 - 4,5, i 9 matcher, bästboll.
Den tredje och sista tävlingsdagen är den 26 augusti då vi spelar
singelmatcher och pris till det segrande laget.
Resultat.

 

 

 

 

Bra för seniorer