Banstatus augusti

Nu är vi mitt i sommaren och det är många som vill spela vår bana, som vi tycker är mycket glädjande. Banan håller mycket hög klass och nu har vi också vältat greenerna vilket innebär jämnare bollrull. Vill också påminna om vikten av att lägga tillbaka uppslagna torvor, både på fairway och semiruff. Tänk också på att laga nedslagsmärken på greenerna.

Patrik Svensson
Headgreenkeeper