Vi har haft en mycket positiv utveckling av banan, hela banan. Gräset växer överallt nu när vi fått lite regn. Resultatet är strålande så banan håller mycket hög kvalitet rätt över. Greenerna vältar vi varje dag vilket gett resultatet att alla greener är mycket likvärdiga och fantastiskt jämna. Bra bollrull med andra ord.

Det är många som lovordat vår bana vilket vi gläds åt och välkomnar naturligtvis alla att uppleva banan!

Men som tidigare vill vi ju uppmana alla att laga nedslagsmärken och lägga tillbaka uppslagna torvor! Tack på förhand!

Patrik Svensson
Headgreenkeeper

Scorekort

scorekort 2017 thumb