Banstatus

Banan är i ett bra skick! Hösten är här och vi hoppas på en lång o fin höst med mycket spel.

Som vanligt gäller, vikten av att alltid vara noggrann med att laga nedslagsmärken på green och lägga tillbaka uppslagna torvor på alla klippta ytor!

OBS! Boka din starttid via Sweetspot-appen som gäller nu och framåt!

Patrik Svensson
Banchef

Scorekort

scorekort20tn