Banstatus

Nu har vi provisoriska tee (matta) på korthålen. Bil- och mopedförbud har vi också infört p.g.a att banan är mjukare på sina ställen.

När frosten kommer stänger vi av banan tillfälligt och meddelar här på hemsidan när och om vi kan öppna igen. Vi sätter ut en skylt vid banan när den är avstängd.

Som vanligt gäller, vikten av att alltid vara noggrann med att laga nedslagsmärken på green och lägga tillbaka uppslagna torvor på alla klippta ytor!

Patrik Svensson
Banchef

Scorekort

scorekort20tn