Lokala Regler Gränna GK

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

Out of bounds och interna bangränsmarkeringar (Regel 27)

 1. På hål 12, 13, 14, 15 och 16 utgörs banans gräns av den asfaltsbelagda vägkanten mot banan (hålet). En boll som passerar vägkanten och befinner sig i vila på den asfaltsbelagda vägen eller på andra sidan vägen är out-of-bounds, även om den ligger på en annan del av banan.
 2. På hål 3, 4, 5 och 9 definieras banans gräns av de vita pinnarna omedelbart bortom elstängslet. Elstängslet är ett oflyttbart hindrande föremål och en spelare vars boll ligger på banan får, utom när bollen är i ett vattenhinder, ta lättnad utan plikt enligt Regel 24-2. Mark bortom elstängslet är förbjuden att beträda på hål 5 och 9.
 3. Markering av banans gräns mellan hål 13 och hål 18 gäller endast vid spel på hål 18. Vid spel på hål 13 betraktas markeringarna som oflyttbara tillverkade föremål. Regel 24:2 är tillämplig

Vattenhinder (Regel 26)

Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder.

 

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
 2. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.
 3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
 4. Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten.
 5. Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet.

 

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

Stenar i bunkrar.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

 1. Alla avståndsplattor och avståndspinnar och alla skyltar
 2. Objekt identifierade med orange markering.
 3. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara hindrande föremål har samma status som det hindrande föremålet och är inte mark under arbete.

 

Boll som oavsiktligt rubbas på green

Regel 18–2, 18–3 och 20–1 ändras enligt följande:

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt Regel 18–2, 18–3 och 20–1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

 

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3.

 

Organisk del av banan (Regel 13-1)

Alla stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort ur gärdsgårdarna.

Boll träffar ledningstråd

Om en boll träffar en ledningstråd ska slaget inte räknas och spelaren måste spela en boll, utan plikt, från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades enligt Regel 20-5.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln)

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

Slopetabeller

Damer

slopetabell 2017 damer

Herrar

slopetabell 2017 herrar thumb