Välkommen till avslutning av damgolfen! Vi spelar 12 hål och äter en lätt måltid därefter. Vi spelar om ”Damen” och har diverse prisutdelningar. Anmäl dig senast torsdag 5 oktober kl. 12.00 via GIT.

Uppdrag damkom.

Damkommittén verkar för att skapa social gemenskap i damgruppen och i klubben. Vi ska skapa större engagemang, ta hand om och stötta nya medlemsdamer och bidra till att behålla/öka antal damer i klubben.

Har du en idé eller ett förslag som rör damkommittén? Tveka inte att kontakta oss!

E-posta damkommittén