Nyheter

Inbjudan till Seniorernas höstmöte 2018-11-19

Vi träffas på golfklubben för att umgås, fika och ta del av vad som har hänt i seniorverksamheten säsongen 2018, samt vad som kommer att hända nästa säsong.
Vi vill gärna att så många som möjligt kommer även du som tidigare inte deltagit. Ni är alla hjärtligt välkomna. Mellan kl. 16:00 och ca kl.17:30 pågår vårt seniormöte. Därefter blir det paus och fika ca kl. 18:30. När fikat är klart vidtar Gränna GK:s höstmötet med intressant information som vi alla vill ta del av.

Dagordning Seniorkommitténs årsmöte kl.16.00 till kl.17:30

1. Mötets öppnande - Lars Westin
2. Val av mötesordförande - Mötet
3. Val av mötessekreterare - Mötet
4. Val av justeringsman/kvinna - Mötet
5. Godkännande av dagordning - Mötet
6. Information
- Resekommittén - Lennart Håkansson och Lars Sundberg
- Golfinstruktionerna - Lars Westin
- Nya golfregler utbildningsmöjligheter intresse? - Lars Westin
- Två motioner till klubbstyrelsen om fritt finalspel - Lars Westin
  Gamla Grabbar och fria On Course scorekort vid våra tävlingar


7. Ekonomi 2018 - Lars Sundberg
8. Revisionsberättelsen - Revisorerna Staffan Hermansson och Lars-Åke Forssmed
9. Fråga om ansvarsfrihet - Mötet
10. Verksamhetsplan 2019 styrelsens förslag - Mötet
11. Seniorpokalen 2018, summering - Britt
12. Seniorpokalen 2019 nyheter - Styrelsen
13. Seriespelet 2019 - Lagledarna
14. Utbyten med Hook, Tranås och Mjölby - Valdemar, Göran och Britt
15. Hösttouren 2018-2019 - Ingvar Siverth
16. Eclectic 2018-2019 - Tävlingskommittén
17. Gamla Grabbar rotationsförslag - Lars Westin

18. Val

Förtroendevalda 2018:
Styrelsen:
Lars Westin ordförande omval 1 år
Valdemar Johansson vice ordförande kvarstår 1 år
P-O Olsson sekreterare/ GRIS lagledare bunkrar kvarstår
Britt Marie Allard ledamot avgående,nyval/webbansvarig avgående,nyval
Lars Sundberg ledamot, kassör avgående/ nyval / resekommittén

Suppleanter
Micael Berntsson Suppleant avgående, nyval
Pelle Nyqvist. Suppleant avgående, nyval

Revisorer förtroendevalda
Staffan Hermansson avgående, nyval
Micael Berntson avgående, nyval

Tävlingskommittén vald av styrelsen

Britt Marie Allard ordförande avgående
Göran Lago
Lennart Håkansson. GRIS kontaktman/resekommittén

Valberedningen
Ingvar Siverth GRIS lagledare ranchen
Lars-Erik Wiik


Valberedningens förslag inför 2019 redovisas direkt på höstmötet.

19. Vinteraktiviteter 2018-2019 Stig-Ola Lövgren bowling
      Lars-Åke Forssmed Forssmed bangolf

20. Prisutdelning Seniorpokalen 2018 Styrelsen tävlingskommittén

21. Övriga frågor

22. Avslutning

 

 

Bangolfen startar den 18 oktober kl. 09.30

Torsdagen den 18 oktorber startar bangolfen på Rosenlund kl. 09.30. Ingen anmälan behövs. Alla är välkomna. Kom i god tid för spelet startar 09.30!

Lars-Åke Forssmed