Nytt elstängsel uppsatt

Efter flera besök av vildsvin som orsakat skador på vår bana, både fairways och greener, så har vi varit tvungna att sätta upp ytterligare elstängsel. Det nya stängslet går från norra vägen invid drivingrangens bortre del och utefter hela banan ända till vägen vid fikastugan vid nians hål. Det är 2,3 km långt och det är banpersonalen, med Patrik i spetsen, som tillsammans med flera frivilliga insatser gjort detta möjligt. Förhoppningsvis har vi fått ett avslut på detta "gissel" som vildsvinens framfart innebär.

Stort tack till alla som varit inblandade i detta gedigna arbete!