Nybörjare kurs med och utan medlemskap 2021

Nybörjare kurs utan medlemskap 1,750:-
Nybörjare paket inkl. small medlemskap 3,500:-
Nybörjare paket inkl. medium medlemskap 4,500:-
Nybörjare paket inkl. large medlemskap 5,250:-
Nybörjare paket inkl. XL medlemskap 6,000:-
Nybörjare paket inkl. XXL medlemskap 6,500:-
Nybörjare paket inkl. XL ungdom 4,500:-
Nybörjare paket inkl. knatte medlemskap 1,000:-
Nybörjare paket inkl. Junior 13-15 år medlemskap    1,600:-
Nybörjare paket inkl. Junior 16-21 år medlemskap 2,300:-

 

Grupp  3

Lördag 17 april kl. 13.00 - 15.00
Söndag 18 april kl. 13.00 - 15.00
Onsdag 21 april kl. 18.00 - 20.00
Torsdag 22 april kl. 18.00 - 20.00
Tisdag 27 april kl. 18.00 - 20.00
Torsdag 29 april kl. 18.00 - 20.00


Länk till Medlemsskap 2021