Antidopingplan

Vi vill att:

• Vinnaren ska kunna glädja sig över en ärlig seger.
• Förloraren ska kunna känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp.
• Åskådaren ska vara förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder.

Handlingsplan
Så här gör vi för att förebygga doping i Gränna Golfklubb.

Förebyggande
• Vi utser en antidopingansvarig som ansvarar för att åtgärderna genomförs.
• Vi informerar klubbens ledare/tränare om gällande antidopingplan.
• Klubbens ledare/tränare genomför RF:s kunskapstest om antidoping på rf.se/vaccinera.
• Vi uppmanar klubbens tävlingsidrottare att göra RF:s kunskapstest på rf.se/vaccinera.
• Vi informerar klubbens medlemmar om antidopingplanen.
• Vi informerar om klubbens antidopingplan på hemsida och i andra sammanhang, t ex för kommun, sponsorer och andra samarbetspartners.
• Vi uppdaterar hemsidan med grundläggande antidopinginformation genom att utgå från lathunden som finns att ladda hem på rf.se/vaccinera.
• Vi marknadsför att vi har vaccinerat oss genom att beställa ett diplom som vi sätter upp i våra lokaler.

Akut
• Vi har en beredskapsplan för insatser vid misstanke om doping eller om ett dopingfall skulle inträffa.
• Om vi får kännedom om ett dopingfall så kommer vår antidopingansvarig kontakta personen i fråga.
• Viktigt att tänka på är sekretessen i dopingutredning och fallet blir tidigast känt när idrottsutövaren själv går ut med information eller stängs av under utredning.
• Den antidopingansvarige är kontakten mot media och ansvarar för alla kontakter med sponsorer och andra samarbetspartners om ett dopingfall drabbar klubben.