Torsdagen den 18 oktorber startar bangolfen på Rosenlund kl. 09.30. Ingen anmälan behövs. Alla är välkomna. Kom i god tid för spelet startar 09.30!

Lars-Åke Forssmed