Höstmöte!

Hej alla medlemmar!
Välkommen till Höstmöte (årsmöte) i Gränna GK måndagen den 20 november kl. 18:30 – 20:00.
Som medlem har du möjlighet att lämna motioner (förslag) till årsmötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda, skriftligt senast 23/10.
Föredragningslista presenteras tre veckor före mötet.
Möteshandlingar finns tillgängliga på vår hemsida en vecka före mötet.

Comments are closed.