Lokala regler

Lokala regler

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och klubbens Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i klubbhuset liksom kompletterande Lokala regler och Tävlingsvillkor vid tävlingar på klubben. Lokala Regler finns även på klubbens hemsida. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. Utskrivbar pdf finns på denna länk: Lokala regler – Gränna GK.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

Out of bounds (Regel 18)

 1. På hål 12, 13, 14, 15 och 16 utgörs banans gräns av den asfaltsbelagda vägkanten mot banan (hålet). En boll som passerar vägkanten och befinner sig i vila på den asfaltsbelagda vägen eller på andra sidan vägen är out of bounds, även om den ligger på en annan del av banan.
 2. Markering av banans gräns mellan hål 13 och hål 18 gäller endast vid spel på hål 18. Vid spel på hål 13 betraktas markeringarna som oflyttbara tillverkade föremål.

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

 1. Bollen träffar kraftledning
  Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffat en kraftledning eller en vajer eller stolpe som stödjer en kraftledning under spelet av hål 5, måste spelaren spela om slaget genom att spela den ursprungliga bollen eller en annan boll från platsen där det senaste slaget slogs (se Regel 14.6). Om spelaren spelar om slaget, men gör det från fel plats, får spelaren den allmänna plikten enligt regel 14.7. Om spelaren inte spelar om slaget, får spelaren den allmänna plikten och slaget räknas, men spelaren har inte spelat från fel plats.

Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

 1. Mark under arbete
  1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
  2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
  3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
  4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden eller blottade stenar är mark under arbete.
  5. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål eller mark under arbete.
  6. Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet är mark under arbete.
  7. Alla elstängsel är spelförbudszoner.
  8. Unga träd identifierade av stödpinnar är spelförbudszoner.
 2. Oflyttbara tillverkade föremål
  1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
  2. Alla avståndsplattor, avståndspinnar och skyltar på banan.
  3. Alla stillastående robotgräsklippare inklusive dess laddstationer och signaltråd.
  4. Alla orange plattor i nära anslutning till bunkrar.

Integrerade föremål

  1. Alla stengärdesgårdar är en integrerad del av banan. Lösa stenar får inte tas bort ur gärdesgårdarna.

Beslutade av Gränna GK:s Tävlingskommitté / Utgåva: 2024-03-28