Spelstrategi for dummies

Spelstrategi for dummies

I denna lilla extra banguide ska vi följa två spelare som är lika som bär så när som sin spelstil. Bägge har handicap 27, slår knappt 180 meter med drivern och drygt 100 med järnsjuan. Låt mig presentera:

Ville Vågad

Ville lever efter mottot ”ingen kommer ihåg en fegis”. Hans självförtroende är enormt och det finns alltid en möjlighet att det kommer gå lite bättre än man först tror.

Sigge Sansad

Sigge är Ville’s raka motsats och vars devis i livet är ”spänn aldrig en båge och slipp höra den sträng som brast”. Vi kan väl ana att Sigge tar det säkra före det osäkra och hade han varit skidåkare skulle han vallat med ”Lätt och lagom”.

Dessa bägge kompisar och vi ska nu följa med på några hål runt banan och se hur deras personligheter tar sig ut i spelstrategi och score.

Tycker du det är tradigt med mycket text så kan du skrålla längst ned på sidan och läsa andemeningen med den här sidan. Men då är du lite tråkig….

HÅL 1

HÅL 1

<- Hål 1

Ville Vågad

Trots att han är tämligen ouppvärmd satsar han hårt med drivern och tänker sig placera bollen strax bortanför den lilla svacka som är ca 170 meter från tee. Ville anser sig sedan, med bollen i lätt uppförslut, ha ett kanonläge med drygt 135 meter till green. Han struntar i järnfemman och tar en hybrid. För allt i världen, inte riskera att komma för kort. Vilket i sig kanske inte är så dumt tänkt då det lutar uppåt bakom gren. Dessutom lutar det på höger sida rejält mot greenen, så få vi en lite snedslag åt det hållet så kan bollen studsa in med lite tur. Finns alltså inga skäl att darra på manschetten.

Sigge Sansad

Sigge har värmt upp och är mjuk och fin i kroppen. Trots detta går han ut försiktigt och siktar på den breda ytan strax innan sänkan vid 170 meter. Vill inte ligga i lätt nedförslut eller mitt avgrunden. Kan ju vara lite surt där. Innan green smalnar det ihop och Sigge tar den trygga sjuan och siktar på de bredare området strax innan. Till och med för Sigge är det sista dryga 50 meterna ”a walk in the park”.

Hål 2 ->

Ville Vågad

Par tre hål som ligger betydligt högre än tee. Finns bara ett alternativ med samma logik som förra hålet. Ville tar en hybrid och klappar till. Lutar uppför bakom green, så kommer man långt kan den rulla tillbaka. Här finns dock risker. Det lutar rejält åt höger och mången golfare har svultit ihjäl i någon av bunkrarna eller krupit runt i ruffen den sidan.

Sigge Sansad

Nu ska vi se. Lite till vänster ser det trevligt ut. Lite bredare och inte så långt bort. Blir man lite kort gör inte det något alls. Då får man ett fullslag med pitchen eller en wedge (beroende på var flaggan står) in mot green. Risken är en fade som hamnar i närmsta bunkern. Sigge har alternativet att lägga den 70 meter bort på hitsidan om första bunkern med dryga 50 kvar till green. Men då har man en bunker och kulle mellan sig och greenen. Ungefär som att välja på pest eller kolera. Fösta alternativet känns tryggast. Då ser man greenen och slipper slå i blindo.

HÅL 2

HÅL 2

HÅL 3

HÅL 1

<- HÅL 3

Ville Vågad

Närmsta väg mot hål. Sikta på bunkern som ligger 200 meter bort. Är inte banan lite tung idag. Den rullar troligen inte i bunkern. Själva greenen är bred och fin men ett smalt parti strax innan. Självklart läge att slå sig förbi den passagen. Dessutom ligger green lite högt. Ville klubbar upp till en fairwaywood.

Lite fade från utslaget brukar gå bra men en högerskruv på slag två kan bli ödesdiger. Därute är ruffen inte nådig.

Sigge Sansad

Baserat på försiktighetsprincipen har Sigge naturligtvis tränat massor på att greppa ner lite på drivern. Den varianten tar han till på detta utslag. En lätt draw som gör att bollen glider lite vänster skadar inte heller på detta hål då det öppnar upp betydligt bättre inför slag 2. Om Sigge har vaknat på rätt sida denna dag så utmanar han och tar järnsexan istället för sjuan då det är lite uppför. Går allt bra blir tredje slaget ett fullslag med pitchen. Den värmer fint.

Hål 4 ->

Ville Vågad

Nästan hela fairway sluttar vänster och men detta är ändå ett av Villes favorithål. Här kan man sopa på och få payback. Speciellt när banan är torr och hård. Det kan rulla hur långt som helst. Dock brukar det rulla ner i semiruffen till vänster, men även där finns det naturligtvis möjligheter.

Drivern så klart och därpå en träklubba och sikta lite höger för att få så mycket rull som möjligt. På tredje slaget, ser till och med Ville sina begränsningar. Till vänster innan green ligger både en bunker och en kulle. Passagen in är smal och endast en osedvanligt bra pangträff skulle ta Ville till green. Inte helt oväntat har han gått bet på den några gånger. Nog så trixigt att hamna lagom till höger strax innan bunkern.

Sigge Sansad

Nu är till och med Sigges självförtroende på topp och drivern får tala. Sen kommer den… fiskfrossan. Den förb… laxtrappan. Det får bli två slag för att komma i lagom position för att komma över. Sigge har några gånger, från bra läge förstås, funderat över att med fjärde slaget komma över vattnet och nå greenen. Det är ju ändå bara dryga 100 meter. Han har sett andra som landat på baksidan av kullen till vänster innan green och rullat in. Men …. nä, det får bli en annan dag.

HÅL 4

HÅL 2

HÅL 5

HÅL 1

<- HÅL 5

Ville Vågad

Här får till och med Ville fundera lite. Beroende på var man lagt tee för dagen så är det fullt möjligt att lägga bollen i någon av bunkrarna. Ja, ja…sannolikheten att nå green på två slag på detta hål är faktiskt ganska hög så det bara att köra. Innan green ligger en kulle och kommer man bara över den så kan man få en fin rull in på greenen. Vilket kan rädda om andra slaget blir lite kort.

Ett utslag som drar åt vänster straffar sig gruvligt. En fade åt höger är då att föredra.

Sigge Sansad

Detta hål gillar Sigge. Det ser lite trixigt ut på papperet men med lite eftertanke är risken att misslyckas med tre slag till green inte alltför överhängande. Sikta på dom stora ytorna. Det som bekymrar Sigge är slag nummer två där man inte ser nedslagsplatsen men banan är bred och fin här. Sigge brukar bli lite kort in på greenen då han är rädd att rulla förbi och hamna i diket bakom. Risken reduceras ju närmre green man ligger efter två slag.

Hål 6 ->

Ville Vågad

Dryga 100 in på green. Finns inget att tveka på. Populäraste bunkrarna är den första samt den till vänster om greenen.

Sigge Sansad

Den dagen då det inte blåser någon sidvind brukar även Sigge gaska upp sig och gå för green på detta hål. Det är ju ändå banans näst lättaste. Men idag fläktar så då får det bli två slag. Först välja en klubba så att bunkrarna absolut inte nås och sedan en wedge in på green.

HÅL 6

HÅL 2

HÅL 7

HÅL 1

<- HÅL 7

Ville Vågad

Siktar på vänstra bunkern. Skulle det dra lite vänster så är marken torr och gräset ofta kort så det gör inget. Skulle man däremot hamna i ruffen ännu längre till vänster så är det mindres lattjo. Ville vet! Men idag är ju förutsättningarna helt annorlunda så – nema problema.

Är flaggan placerad till vänster på greenen är Villes självklara slag att toucha i utkanten av trädkronans högra sida för att landa i ett litet nedförslut och lite snyggt rulla ut på green. Hur svårt kan det va!

Sigge Sansad

Sigge mer eller mindre tvingas här att ta sig förbi bunkrarna. Har han väl fått till utslaget så är resten inte lika knepig som det kanske ser ut. Ligger vi mitt på fairway siktar vi rakt över första bunkern. Nedförslut bakom den och hyggligt långt till bunkern längst bort. Har Sigge en bra dag får han ett fullslag med pitchen fram till hål. Dock kan flaggplaceringen krångla till det då greenen har två platåer med ganska kraftig sluttning mellan dessa. Med flaggan till vänster och bollen till höger på green så gäller det att samla både mod och dänga till rejält med puttern.

Hål 8 ->

Ville Vågad

Breda vyer och en spikrak driver. Hur svårt kan det va! Får Sigge en pangträff med lite rull så ligger han i lätt uppförslut inför slag två. Kom ihåg att vråla FORE om du slicar iväg åt höger. Där ligger greenen på hål 17. Beroende på var man hamnar efter första slaget kan sikten framåt vara begränsad. Men Sigge har siktat mot trädtopparna tidigare och att en fairwaybunker finns i spel är en bagatell. Slår man bara rakt så är detta ett snällt hål med bra möjlighet att rulla långt på slag två.

Sigge Sansad

Åttan har en lugnande inverkan på Sigge. Möjligen kan första bunkern på höger sida skrämma lite men tar man en träklubba så når man inte fram. Blir första slaget lite kort kan man sikta på ytterligare ett kort slag och lägga sig i uppförsbacken till vänster om bunker nr 2 och har då en lång fin fairway framför sig. Att på detta sätt hamna på green på fyra/fem slag är inte att förakta.

HÅL 8

HÅL 2

HÅL 9

HÅL 1

<- HÅL 9

Ville Vågad

Så länge man inte lägger sig i någon av bunkrarna så har man bra läge. Villes drömslag är en lätt draw som rullar mot hålet i lätt nedförslut snett till höger bortom bunkrarna. Mitt för det bortersta vattnet ligger en kulle. Bästa läge här kan vara i uppförslut mot kullen eller på den platta ytan till vänster. Sämsta läget är sannolikt i ett snelut på någon sida av kullen. För Ville är denna risk naturligtvis ett icke problem kontra möjligheten att faktiskt få en kanonrökare som landar på kullen och får ett bra rull ytterligare 20-30 meter mot hålet. Än har detta dock inte hänt….men kanske idag!

Nu finns det faktiskt även för Ville två alternativ. Gå för green eller lägga sig till höger om sista bunkern. Hade det ösregnat skulle Ville nog funderat på två slag till green. Men idag skiner solen…..

Sigge Sansad

Nu börjar ni nog känna Sigge. Greppa ner och undvik bunkern blir det självklara valet. Med början ca 120 meter bort finns en liten platå innan det börjar luta utför. Sigge ligger hellre på platån än riskerar att bollen stannar i nedförslutet. Om Sigge hamnar på platån finns plötsligt en lockelse. Slå rakt över bunkern, vidare över en kulle med ruff och landa till höger om sista bunkern för att sedan ha ett tryggt slag in på green. Alternativt två 90 meters slag green med en liten chansning på slag två som då måste slås över bunkrarna och en kulle. Eller det absolut tryggaste med tre slag till green därifrån han befinner sig nu. Men idag har Sigge råg i ryggen och satsar på två 90 metare.

Vad har vi lärt oss på de här rundan?

Herrarna puttar likvärdigt och vi sätter generellt treputt. Om vi tillämpar taktiken ovan på hela banan kommer Ville att få 91 slag och 49 poäng. Sigge får 107 slag och 33 poäng.

Att klara en Villerunda och få 49 poäng är högst osannolikt men att klara en handfull hål på en runda med Ville’s sätt att tänka är helt rimligt. Om du nu känner att du brukar tänka som Ville (jag erkänner direkt) så utnyttja din våghalsighet men tagga ner lite. Ta inte fram den på varje hål och i varje slag. Träna på att tänka till vid varje slag och bedöma risk/möjlighet. Oj, oj, oj … vad lätt att skriva men svårt att leva upp till.

Sigge har gått en 33 poängsrunda med en väldigt försiktig strategi. Nu läste du nog försiktig och tänkte tråkig, eller hur? Då är vi två! Men tänk om Sigge spottar upp sig lite på samma sätt som Ville och tänker till innan slaget och faktiskt chansar lite mer när oddsen är goda. Undrar om inte Sigge’s potential är större än Ville’s att höja sin score och sänka sitt handicap.

Men hur ska jag ta till mig detta. Jag tänker så här. Oberoende på om du är en Ville eller Sigge så gå en runda och kör vart annat hål som Sigge respektive Ville. Ta ut svängarna ordentligt och tänk på risk/möjlighet i varje slag. Blanda inte tankesätt under hålet utan var konsekvent. Återkoppla direkt hur slaget gick kontra risken du tog och bli med tiden duktigare på att bedöma banans möjligheter kontra din förmåga. Hitta din balans mellan att spela säkert och ta risk när uppsidan är stor.

Jag ser fram emot att utanför klubbhuset få höra:

– Tjejer, plocka fram lite gamla hittebollar så kör vi en Villerunda idag!

Men om inte score och poäng är viktiga då? Strunta då i texten ovan och kör på som vanligt! Det är kul det också.