Organisation

Organisation

Styrelsen

Styrelsen har det yttersta ansvaret för klubbens verksamhet och Gränna GK har en kompetent och entusiastisk styrelse som jobbar hårt för att klubben ska fortsätta utvecklas.

Har du en idé eller ett förslag till styrelsen? Tveka inte att kontakta oss!

E-posta styrelsen

Carina Lundeholm

Ordförande

Christer Larsson

Kassör/vice ordförande

Tommy Claesson

Sekreterare

Niclas Lindh

Ledamot

My Åberg

Ledamot

Björn Hegestrand

Ledamot

Lotta Fondelius

Ledamot

Valberedning

Håkan Nyqvist

Göran Bergman

Ann Hjorth

Kommittér

Bankommittén

Bankommittén utreder, beslutar och driver aktiviteter utifrån förslag om förändringar och förbättringar som rör banan och dess skötsel.

Kommittén ser som sitt främsta mål:

Att Gränna GK ska ha en, lite utöver det vanliga, välskött bana med hög kvalitetHar du en idé eller ett förslag till styrelsen? Tveka inte att kontakta oss!

E-posta bankommitén

Pierre Arsenijevic

Sammankallande

Hans Granbom

Ledamot

Dan Edlund

Ledamot

Alex Schelin

Ledamot

Mats Antonsson

Ledamot

Patrik Svensson

Banchef

Damkommittén

Damkommittén är under omdaning och styrelsen återkommer med hur verksamheten ska bedrivas.

Kontakta gärna någon i styrelsen med tankar och idéer.

Marknadskommittén

Med marknads- och sponsoraktiviteter bidra till klubbens ekonomi.

Kommittén ser som sitt främsta mål att:

Bidra till att klubben är en attraktiv partner för sponsorer samt att våra marknadsaktiviteter ger bra värde i förhållande till satsade resurser.

Philip Cooper

Golfchef/Pro

Joakim Palmér

Ledamot

Dan Edlund

Ledamot

Dragan Milic

Ledamot

Cecilia Andersson

Ledamot

Henrik Johansson

Ledamot

Seniorkommittén

Med bred verksamhet bidra till friskvård, välbefinnande och social gemenskap för klubbens seniorer.

Kommittén ser som sitt främsta mål:

Skapa en bra klubbkänsla inom seniorgruppen och bidra med samma sak totalt i klubben. Samt vara en ideell resurs till klubbens verksamheter.

Lars Westin

Ordförande

Micael Berntsson

Webansvarig, Ledamot

Bo Svensson

Kassör/Tävling

Pelle Nyqvist

Suppleant

Magnus Persson

Suppleant

Tävlingskommittén

Ansvara för klubbens tävlingar och tävlingsprogram.

Kommittén ser som sitt främsta mål:

I samklang med styrelsens direktiv och klubbens ekonomiska ramar tillgodose medlemmars önskemål om tävlingsverksamhet. Både i det stora och det lilla.

E-posta tävlingskommitén

Christer Larsson

Ordförande

Tommy Claesson

Ledamot

Mattias Rönnerfors

Ledamot

Lennart Ottosson

Ledamot

Juniorkommittén

Klubben nysatsar på en juniorverksamhet som vill skapa både en bredd (fler som spelar) men även stöd för de som vill ägna sig åt tävlingsverksamhet.

Kommittén ser som sitt främsta mål:

Med olika aktiviteter öka antalet aktiva juniorer.

E-posta tävlingskommitén

Joakim Palmér

Ordförande

Philip Cooper

Golfchef/Pro