Välkomna till Nya Seniorkommitténs (NSK) informationsmöte

Till alla Seniora (60+) damer och herrar i Gränna GK.

Välkomna till Nya Seniorkommitténs (NSK) informationsmöte 20 november kl.17:45. i klubbhuset.
Vänligen bekräfta att du kommer till lars.westin@telia.com; senast 17 november.
Gränna GK:s höstmöte startar kl 18:30.
Fika serveras efter att höstmötet avslutats.

Agenda
1. Välkomna.
2. Resumé 2023 siffror visar hur flitiga vi varit.
3. Gjorda motioner till styrelsen.
4. Presentation av vår Verksamhetsplan 2024.
5. Preliminära idéer om spelprogrammet 2024.
6. Gamla Grabbar idéer inför 2024. Vill du delta?
7. Pågående reseplanering.
8. Övriga frågor

Välkomna Seniorkommittén

Comments are closed.