Information från styrelsemötet den 11 december

Information från sammanträdet.

  • Medlemsfakturering i januari
  • Oljeavskiljare ska anläggas
  • Nya teeskyltar har nu beställts från Rosengren & Nilsson Group

Nästa styrelsemöte 22 januari

Comments are closed.