Vårmöte

Välkommen till Vårmöte (årsmöte) i Gränna GK måndagen den 25 mars kl. 18:30 – 20:00.

Som medlem har du möjlighet att lämna motioner (förslag) till årsmötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda, skriftligt senast 26/2.

Föredragningslista presenteras tre veckor före mötet.
Möteshandlingar finns tillgängliga på vår hemsida en vecka före mötet. 2024 Vårmöte
Comments are closed.